Українська і зарубіжна музична література. 7

Українська і зарубіжна музична література

Перший рік навчання

Тема 7. Eлeмeнти мyзичнoї мoви. Myзичнi iнтoнaцiї

Вся музика створена за допомогою звуків, але різні музичні твори викликають несхожі, а часом і протилежні почуття, тому що композитори використовують різні засоби музичної виразності, або елементи музичної мови, які створюють певний музичний образ. Найголовніший виразний засіб – мелодія, тобто музичний образ, поданий одноголосно. Вона вже сама по собі може бути закінченим музичним твором. Але якщо записати звуки мелодії нотами без позначення їх тривалості, вона повністю втрачає зміст. Мелодія неможлива без ритму тобто певного чергування звуків і пауз різної тривалості. Дуже важливе значення має метр – рівномірне чергування сильних і слабких часток. Ритм і метр організують музичний твір у часі. Ще один з головних елементів музичної мови – гармонія, одночасне звучання кількох тонів і зв’язки між ними. Гармонія тісно пов’язана з ладом – організацією звуків навколо тоніки. Найпоширеніші лади – це мажор і мінор. До важливих елементів музичної мови належать також темп, тобто швидкість, з якою виконується твір або його частина, регістр, що може бути нижнім, середнім і верхнім, динаміка – гучність, з якою виконується музика. Сукупність усіх голосів твору, які звучать одночасно, називається фактурою. Фактура буває легкою і прозорою, а може бути важкою і щільною. Також під час виконання музичного твору дуже велике значення має артикуляція – це прийоми гри на інструменті, штрихи (legato, staccato та інші). Дуже цікавий виразний засіб – тембр, тобто неповторне своєрідне забарвлення звучання людських голосів і музичних інструменті.

Характер музики відчувається перш за все через музичні інтонації, що тісно пов’язані з інтонаціями людської мови. Певні інтонації несуть в собі всі музичні інтервали. Наприклад, висхідна чиста кварта надає музиці героїчного колориту. З цього інтервала починається тема головної партіі увертюри до опери „Тарас Бульба” Миколи Віталійовича Лисенка. З чистої кварти починається також гімн Франції „Марсельєза”, який написав Руже де Ліль, і багато інших творів закличного та маршового характеру.

Зовсім інший настрій несе інтонація нисхідної малої секунди. Вона втілює смуток, жаль, страждання. Ця інтонація зустрічається як у програмних п’єсах (наприклад, „Хвороба ляльки” з „Дитячого альбому” П.І. Чайковського), так і в творах без певної тематики. Яскраво і виразно передають плач і важкі зітхання інтонації нисхідних секунд в Прелюдії фа мінор Й.С. Баха.

Як і в мові, в музиці можуть передаватися інтонації запитання і відповіді. Інтонацію запитання зазвичай доносить висхідний рух із зупинкою на нестійкому ступені, а інтонацію відповіді – нисхідний з зупинкою на стійкому ступені. Інтонація прохання передається найчастіше поєднанням інтонацій смутку і запитання з багаторазовим повторенням. Дуже виразно у вступі до І частини симфонічної сюїти „Шехерехада” М.А. Римського-Корсакова протиставлені інтонації-характеристики двох персонажів арабських казок: жорстокого султана Шахріяра і прекрасної мудрої Шехерезади.

◀  Попередня тема   ♬   Наступна тема  ▶