Українська і зарубіжна музична література. 30

Українська і зарубіжна музична література

Перший рік навчання

Тема 30. Жaнpи iнcтpyмeнтaльнoї мiнiaтюpи

Термін «мініатюра» застосовують у різних видах мистецтв. Так називають маленькі за розміром твори живопису, графіки або скульптури, літературні оповідання й вірші, театральні й хореографічні постановки, вокальні та хорові твори.

Інструментальна мініатюра — це невеликий музичний твір для виконання різними інструментами, інструментальними ансамблями або оркестрами. За змістом мініатюра може бути ліричною, танцювальною, жартівливою, пейзажною тощо. Найбільшої популярності цей жанр набув у ХІХ столітті. В наш час інструментальна мініатюра теж не втратила свого значення.

Один з найбільш поширених жанрів інструментальної мініатюри — прелюдія (від латинського слова praeludo, що означає „роблю вступ”). До XVII так називали невеликий імпровізаційний вступ до хорового співу в церкві або до основного інструментального музичного твору. Прелюдія допомагала краще підготуватися до виконання, відчути інструмент або налаштуватися на потрібну тональність. Пізніше прелюдія стала невеликою самостійною п’єсою, в якій втілено один певний настрій. Прелюдія до-дієз мінор російського композитора С.В. Рахманінова — видатний приклад твору в цьому жанрі.

Ноктюрн — це п’єса наспівного характеру, зазвичай в нешвидкому темпі, пов’язана з поетичними образами ночі (в перекладі з французької це слово означає „нічна пісня”). Один з найвідоміших ноктюрнів — Ноктюрн Мі-бемоль мажор Ф. Шопена.

Експромт (від латинського слова expromtus, що значить „готовий”) — це переважно фортепіанна, часто віртуозна п’єса імпровізаційного складу, що втілює миттєвий душевний стан. Приклад такого твору — Фантазія-експромт Ф. Шопена.

Музичний момент — це невелика п’єса, що являє собою безпосереднє ліричне висловлювання. Засновником цього жанру в музиці був Ф. Шуберт. Широко відомий його Музичний момент фа мінор.

Етюд (в перекладі з французької „вправа”) виник спочатку справді як вправа для удосконалення виконавської техніки. Згодом у творчості видатних композиторів етюди стали віртуозними високохудожніми творами. Етюд Мі мажор Ф. Шопена — чудовий зразок цього жанру.

Багато творів у жанрі інструментальної мініатюри являють собою програмні п’єси. Це, наприклад, п’єси з „Дитячого альбому” П.І. Чайковського, з циклу „Картинки з виставки” М.П. Мусоргського, „24 п’єси для дітей” В.С. Косенка та багато інших.

◀  Попередня тема   ♬   Наступна тема  ▶