Українська і зарубіжна музична література. 31

Українська і зарубіжна музична література

Перший рік навчання

Тема 31. Жaнp вapiaцiй тa вapiaцiйнa фopмa. Poндo

Бажаючи різнобічно показати людські почуття та навколишній світ, композитори з часом переходили від простих до більш складних музичних форм. Твори ставали багаточастинними та багатотемними.

Деякі з таких творів засновані тільки на одній темі. Це, насамперед, варіації (по-латинському — зміна, різноманітність), коли основна мелодія повторюється багато разів, але в іншому характері. Кількість повторів не обмежена, але варіацій має бути не менше двох. Тема варіацій може бути створена самим композитором, а може бути запозичена з народної музики або твору іншого автора. Ця форма може бути представлена схемою А – А1 – А2 – А3... Один з прикладів п’єси, написаної в такій формі – „Камаринська” з „Дитячого альбомуП.І. Чайковського.

Також варіаціями називають жанр інструментальної музики, в основі якого лежить форма варіацій.

Форма варіацій народилася в XVI столітті, тоді ж виникли жанри поліфонічних варіацій — пасакалія і чакона. „ПасакаліяГ.Ф. Генделя являє собою саме такий твір.

Іноді зустрічаються й більш складні подвійні варіації — на дві різні теми. Їх можна умовно зобразити схемою А – В – А1 – В1 – А2 – В2...

Багаточастинна композиція, в якій головна тема, рефрен (в перекладі з французької — приспів), повторюється не менше трьох разів, чергуючись з контрасними епізодами, називається рондо (італійською rondo значить коло). Таку музичну форму можна означити схемою А – В – А – С – А... Рондо походить від народних пісень, в яких строфа (куплет) складається з заспіву та незмінного приспіву. Рефрен завжди звучить у основній тональності, а епізоди в різних, контрастуючи з рефреном. У формі рондо написані, наприклад, „Весільний маршФ. Мендельсона, Марш з опери С.С. Прокоф’єва „Любов до трьох апельсинів” та багато інших творів. Рондо-капричіо Соль мажор Л. Бетховена відоме під назвою „Гнів з приводу загубленої копійчини”. Цей твір можна порівняти з комічним оповіданням, що розповідає про лють і обурення, викликані зовсім дрібною, неважливою причиною.

◀  Попередня тема   ♬   Наступна тема  ▶