Українська і зарубіжна музична література. 36

Українська і зарубіжна музична література

Перший рік навчання

Тема 36. Teлeбaчeння*

Із середини XX століття широкого розповсюдження набуло телебачення – новий вид мистецтва, що став частиною нашого побуту.

Телебачення – могутній засіб інформації, яка може мати і художній зміст. Важлива його особливість – безпосередня передача події, включення в цю подію глядача. У телебаченні можливе переосмислення дійсності, художня подача події в момент її здійснення.

Виразні засоби телебачення близькі до засобів кіномистецтва, але мають свої особливості. Це, насамперед, світло – головний з засобів, а також ракурс сприйняття предметів, телемонтаж, рух камери, наближення зображення. Для телебачення характерне сполучення плавного монтажу з його несподіваним збоєм, перекиданням на новий об’єкт, зміна планів і ракурсів. Великими можливостями володіє прихована телекамера.

Чисто телевізійний художній прийом – пошук ситуації для природного прояву людських характерів, почуттів, думок. При цьому дуже важлива роль ведучого телепередачі. Ідеальний телеведучий – людина, здатна викликати співрозмовників на невимушену розмову, змусити їх розкритися у всьому своєму внутрішньому багатстві. Він повинен поєднувати в собі якості актора, журналіста, режисера.

◀  Попередня тема   ♬   Наступна тема  ▶