Українська і зарубіжна музична література. 5

Українська і зарубіжна музична література

Зарубіжна музична культура кінця ХІХ – початку ХХ століття

Тема 5. С.В. Рахманінов (1873–1943)

Сергій Васильович Рахманінов – видатний російський композитор і піаніст-віртуоз. На творчість композитора великий вплив мали російський фольклор і середньовічна духовна музика, зокрема, знаменний розспів, а також традиції пізнього романтизму. Творча спадщина композитора містить опери, симфонії, кантати, камерно-вокальну і хорову духовну музику, але найбільше він писав для фортепіано. Серед фортепіанних творів найбільш відомі два цикли Прелюдій, два цикли під назвою „Етюди-картини”, чотири концерти. Багато уваги Рахманінов приділяв транскрипції – обробці для фортепіано творів інших композиторів.

Рахманінов народився в Новгородській губернії, музикою почав займатись в чотирирічному віці під керівництвом матері. Коли на початку 80‑х років ХІХ століття сім’я переїхала до Петербургу, деякий час навчався в Петербурзькій консерваторії. З 1885 року навчався в московській консерваторії у педагога молодших класів М.С. Звєрєва, а 1888 року перейшов на старше відділення, де його викладачем по класу фортепіано став учень Ференца Ліста Олександр Ілліч Зілоті (1863–1945 рр.). По класу композиції навчався у С.І. Танєєва і А.С. Аренського.

В 1891 році Рахманінов закінчив консерваторію по класу фортепіано, а в 1992 році – по класу композиції. Його дипломною роботою стала одноактна опера „Алеко” на сюжет поеми О. Пушкіна „Цигани”, яку високо оцінював П.І. Чайковський.

Після закінчення консерваторії композитор пише численні твори в різних жанрах – романси, серед яких такі чудові зразки вокальної лірики, як „Не пой, красавица” та „Весенние воды”, фортепіанні твори, Перша симфонія, в 1901 році був написаний Другий концерт для фортепіано. Водночас Рахманінов стає відомим як концертуючий піаніст і диригент.

Серед найвідоміших творів цього періоду – Прелюдія до-дієз мінор з циклу „П’єси-фантазії”, присвяченого А. Аренському. В цьому тричастинному творі, сповненому пристрасного драматизму, вперше з’являється музичний образ дзвонів, який композитор в різних варіантах буде використовувати в пізніших роботах, зокрема, в Другому концерті для фортепіано з оркестром.

Також широко відома Прелюдія соль мінор, написана дещо пізніше і присвячена О. Зілоті. Форма її також тричастинна. Крайні частини являють собою суворо-героїчний марш, який контрастує з виразною мелодією середини.

З 1906 року композитор близько трьох років жив за кордоном, переважно в Італії та Німеччині, де виступав з концертами. Після повернення в Росію було написано багато чудових творів, серед яких „Етюди-картини” і Третій концерт для фортепіано, кантата „Дзвони” та інші. В цей час з великим успіхом проходять концерти Рахманінова як піаніста і диригента в Москві, Петербурзі, Києві та інших містах, а в 1910 році композитор вперше відвідав з концертами Сполучені Штати Америки.

1918 року Рахманінов виїхав за кордон, де жив переважно в Сполучених Штатах та Швейцарії. Близько десяти років композитор, відірваний від рідної землі, майже нічого не писав, займаючись переважно концертною діяльністю. Лише в останні роки життя Рахманінов повернувся до створення музики. Серед кращих творів цього періоду – Рапсодія на тему Паганіні для фортепіано з оркестром, Третя симфонія, „Симфонічні танці” для оркестру, а також фортепіанні транскріпції та нові редакції деяких творів.

◀  Попередня тема   ♬   Наступна тема  ▶