Українська і зарубіжна музична література. 1

Українська і зарубіжна музична література

Перший рік навчання

Тема 1. Mиcтeцтвo в нaшoмy життi. Bиди миcтeцтвa. Myзикa як вид миcтeцтвa. Пiceннicть

Мистецтво — це особливий спосіб відображення життя. Мистецтво допомагає пізнавати світ через художні образи, формує почуття і думки людей, розширює світогляд, пробуджує творчі здібності.

Мистецтво завжди тісно пов’язане з життям свого часу і по-своєму розповідає про нього. Виникнення мистецтва, його розвиток в різні часи вивчає предмет „історія мистецтв”.

Види мистецтва поділяються на просторові, часові та просторово-часові. Просторовими називають архітектуру, декоративно-вжиткове мистецтво й образотворчі мистецтва — скульптуру, живопис і графіку, які ще іноді звуться пластичними мистецтвами. До часових видів мистецтва відносять музику і літературу. Просторово-часові мистецтва — це театр, кіно, телебачення, цирк.

Усі види мистецтва тісно пов’язані між собою, вони взаємно впливають і доповнюють одне одного. При цьому кожний з видів мистецтв користується своєю особливою мовою, тобто своїми засобами виразності. Живопис звертається до людей за допомогою фарб, кольорів і ліній, література – за допомогою слова.

Музика – вид мистецтва, який відтворює дійсність і впливає на людину завдяки осмисленим і особливим чином організованим звукам певної висоти і тривалості. У перекладі з грецької це слово означає „мистецтво муз”, захисниць мистецтв, про яких розповідають міфи Стародавньої Греції. Три з дев’яти муз – Евтерпа, Ерато та Полігімнія – присвятили себе музиці.

Одним з головних джерел, з яких виникла музика, було спілкування людини з природою. Але у більшості народів є легенди, які розповідають про походження музики, про богів та героїв, які відкрили її людям.

Пісня – один з найдавніших видів музичного мистецтва. У народної пісні немає певного автора або автор невідомий. Кожен виконавець додавав до пісні щось своє, індивідуальне. Авторськими піснями (їх називають також композиторськими або професійними) вважаються такі, композитори і поети яких відомі. Їх співають відповідно до записаних поетичного і нотного текстів.

  ♬   Наступна тема  ▶