Українська і зарубіжна музична література. 2

Українська і зарубіжна музична література

Перший рік навчання

Тема 2. Щo мoжe зoбpaжaти мyзикa. Myзичний oбpaз. Пpиpoдa в мyзицi. Пeйзaж в мyзицi

Все, що ми відчуваємо або уявляємо собі, слухаючи музику, називається музичними образами. Залежно від задуму композитора, у творі може бути один або декілька музичних образів. Часто композитори для створення певних музичних образів вдаються до звуконаслідування, тобто відтворення засобами музики звуків і шумів, що існують у навколишньому світі.

Зазвичай звуконаслідування використовують для відображення картин природи. Наприклад, на початку І частини концерту „Весна” італійського композитора Антоніо Вівальді музика у високому регістрі зображає спів птахів, які дзвінкими голосами радісно вітають весну, а в наступному епізоді звучання оркестру передає спалахи блискавок і гуркіт весняної грози. Невеликий вірш, можливо, написаний самим композитором, допомагає слухачам зрозуміти задум автора.

Концерт „Весна” А. Вівальді – один з чотирьох концертів композитора, які мають спільну назву „Пори року”. Таку ж назву має цикл з дванадцяти фортепіанних п’єс Петра Ілліча Чайковського. Кожний з цих творів називається так, як місяць року, якому його присвячено. Крім того, композитор допомагає розкрити музичний образ додатковою назвою та невеликого віршованого епіграфу. П’єси з циклу „Пори року” П.І. Чайковського створені як послідовний ряд картин природи та пов’язаних з ними настроїв.

Твір, в якому відображені картини природи, називається пейзажем. Найчастіше це слово вживають стосовно творів образотворчого мистецтва. Але природу оспівують не тільки художники. Поряд з живописним пейзажем існують також літературний і музичний пейзажі. Пейзаж у мистецтві – це не копіювання природи, а відтворення почуттів і настроїв, які вона викликає.

◀  Попередня тема   ♬   Наступна тема  ▶