Українська і зарубіжна музична література. 6

Українська і зарубіжна музична література

Другий рік навчання

Тема 6. Aнтичнe миcтeцтвo нa тepитopiї cyчacнoї Укpaїни

Територія сучасної України, знаходячись між Європою й Азією, у далеку давнину сприймала впливи різних культур, про що свідчать археологічні знахідки. Наприклад, деякі вчені вважають, що трипільська культура пов’язана з крито-мікенською, але більш давнього походження.

З III тис. до н.е. на території сучасної України з’являються різні скотарські кочові племена — кіммерійці, сармати, алани, половці. Від цих народів у різних місцевосцях України залишилися надмогильні статуї, що зображують людей. Наймогутнішим з кочових народів були скіфи. Вони з’явилися в українських степах в VII столітті до н.е. Скіфи не мали писемності, їхнє походження й історія невідомі. Вони були кочівниками, тому не мали живопису і архітектурних споруд. Скіфи підтримували торгівлю з греками і багато чого від них навчилися. У той же час учені відзначають певний зв’язок скіфського мистецтва з трипільською культурою. Скіфи вміли робити прекрасний посуд, прикрашаючи його сценами як зі свого життя, так і з грецької міфології. Знайдено безліч скіфських виробів із золота і срібла з дуже виразними зображеннями тварин (так званий „звіриний стиль”). Часто на замовлення скіфів працювали грецькі майстри, зображуючи скіфів і їхній побут.

Практично всі зразки скіфського мистецтва були знайдені при розкопках курганів — пагорбів над могилами вождів і царів, зокрема, курганів Солоха, Чортомлик і інших на території України. Частиною курганних ансамблів були монументальні кам’яні скульптури ( так звані „скіфські баби”).

В історії давнього населення України значне місце посідає культура античних держав, заснованих греками на північних берегах Понту Евксиньського. Наприкінці VII століття до н.е. у Північному Причорномор’ї почали виникати грецькі колонії. Найбільші міста греків — Ольвія, Херсонес, Феодосія, Пантікапей та інші. Невеликі колонії поширювалися і далі по території сучасної України, несучи із собою вплив високої культури Еллади. При розкопках грецьких міст знайдено залишки храмів, житлових будинків, стадіонів, поховальні споруди (склепи). У Херсонесі (на території сучасного Севастополя) виявлено руїни античного театру. З архітектурою звичайно були пов’язані фрагменти живопису, знайдені в античних містах. Це розписи стін, мозаїка, а також живописні зображення померлих на надгробках. Дуже різноманітні зразки скульптури, знайдені в давньогрецьких містах Північного Причорномор’я. Серед них зустрічається монументальна скульптура, мала пластика, надгробки, портретна скульптура. Декоративно-вжиткове мистецтво представлене вишуканими ювелірними прикрасами, художніми виробами з кераміки.

З писемних джерел відомо, що на територіях, які були заселені греками, розвивалася освіта, зокрема, велике значення у вихованні дітей надавалося музиці, співу, танцям. Під час релігійних свят проводилися музичні агони — змагання поетів, музикантів, співаків.

Торгівлею, ремеслами, школами, широкими контактами з навколишнім світом давньогрецькі колонії прискорювали культурний розвиток народів, на території яких знаходилися.

◀  Попередня тема   ♬   Наступна тема  ▶