Українська і зарубіжна музична література. 14

Українська і зарубіжна музична література

Другий рік навчання

Тема 14. Бapoкo в євpoпeйcькoмy миcтeцтвi

На початку XVII століття Європа розділилася на дві частини: протестантську і католицьку. Культурні і політичні зв’язки між державами ускладнилися. У ряді країн виникли самостійні національні художні школи. Одним з провідних напрямків у мистецтві XVII століття став стиль бароко (у перекладі — вигадливий, дивний), ідейним підгрунтям якого була конрреформація – рух за утвердження чільної ролі католицької релігії. Цей стиль зародився в архітектурі Італії, де католицька церква прагнула залучити віруючих пишністю, урочистістю, яскравою виразністю храмів. Стиль бароко поширився на інші види мистецтва: поезію, музику, живопис, театр.

Епоха бароко — час яскравого розквіту італійської музики. Основним способом створення музики став гомофонно-гармонічний, коли одному провідному голосу акомпанують інші. Церковна музика прагнула розкрити складність щиросердечних переживань людини. З’явилися твори, написані на релігійні тексти або сюжети, але не призначені для обов’язкового виконання в церкві. Таку музику називають духовною. Основні жанри духовної музики XVII–XVIII століть — кантата й ораторія.

Зросло значення світської музики. З’явилися нові жанри, здатні більш повно передавати думки і почуття людини. Наприкінці XVI століття в Італії зародилася опера — жанр, що поєднує в собі музику, поезію, драматургію і театральний живопис. Перші опери створювалися на сюжети з античної міфології. Опера в Італії швидко розвивалася, і у великих містах склалися свої оперні школи. Одним із кращих оперних композиторів був Клаудіо Монтеверді (1567–1643 рр.), який працював у Венеції, де завдяки йому відкрився перший у світі оперний театр. Монтеверді писав не тільки опери, але і духовну музику, сполучаючи поліфонічний і гомофонний методи.

У Неаполі склалася своя оперна школа. Її особливість — увага до співу. У Неаполі був створений вокальний стиль бельканто (прекрасний спів), що відрізнявся красою звучання і технічною досконалістю. Найбільший неаполітанський оперний композитор XVII — початку XVIII століття — Алессандро Скарлатті. До XVIII століття опера стала основним видом музичного мистецтва в Італії. Цьому сприяло навчання співаків і музикантів у консерваторіях, а також загальнодоступні оперні театри, що відкрилися в багатьох містах.

В інструментальній музиці також з’явилися нові жанри. Скрипка, клавесин, орган поступово перетворилися на сольні інструменти. Зростала віртуозність музикантів. Для розвитку органного мистецтва багато зробив композитор і органіст Джироламо Фрескобальді (1583–1643 рр.). Композитор Доменіко Скарлатті (1685–1757 рр.) створив жанр клавірної сонати.

Найвищі досягнення італійської інструментальної музики епохи бароко пов’язані з струнними смичковими інструментами, особливо зі скрипкою, яка прийшла на зміну сімейству віол, а також віолончеллю. Видатні скрипкові майстри з міста Кремони Н. Аматі, А. Страдиварі, Д. Гварнері створювали інструменти, рівних яким не навчилися робити до нашого часу. З’явилися жанри скрипкові сонати і партіти — багаточастинних творів, у яких частини чергувалися за принципом контрасту темпів і розмірів. Виник жанр кончерто гроссо (великого концерту) для інструмента, що виконує соло з оркестром. Одним із творців цього жанру був А. Кореллі.

Загалом XVII століття називають «століттям музики». В різних країнах Європи композитори того часу створили видатні зразки музичного мистецтва. XVII століття — час розквіту англійської науки, літератури, мистецтва. В англійських містах усюди звучала музика, видавалися ноти і музичні навчальні посібники. Розвивалася народна пісенна творчість. Найбільш улюбленим жанром стала балада — лірична сольна пісня. Дуже популярною була балада „Greensleeves”, про яку згадує Шекспір в одній зі своїх комедій.

Англійські професійні композитори писали багато музики для верджиналя — різновиду клавесина. Один з найвідоміших композиторів-верджиналістів — Вільям Берд. Прекрасні твори для лютні і пісні з акомпанементом лютні писав композитор Джон Доуленд.

Найбільш відомий англійський композитор XVII століття — Генрі Перселл (1659–1695 рр.), який написав безліч прекрасних вокальних і інструментальних творів, музики до драматичних спектаклів. Вершиною творчості Перселла стала опера „Дідона і Еней” — перша англійська національна опера, у якій композитор узагальнив досягнення англійської театральної музики.

Після смерті Перселла в англійській музиці дуже довго, до початку XX століття, не було таких же яскравих композиторів. В Англії працювали музиканти з інших країн — Італії, Франції, Німеччини.

Музичне життя Німеччини XVII століття тісно пов’язане з Реформацією. Протестантські хорали, засновані на народних німецьких наспівах, звучали не тільки в церкві. Їхні мелодії стали використовувати в духовних жанрах — кантатах, ораторіях, хорових концертах. Творцем цих жанрів у німецькій музиці став Генріх Шютц (1585–1672 рр.), талановитий і освічений музикант, котрий вивчав композицію в Італії. Шютц написав також першу німецьку оперу, але в Німеччині того часу не було загальнодоступних театрів, музиканти працювали в основному при дворах князів і в церкві, тому опера не мала подальшого розвитку. Шютц мав багато учнів і послідовників, які продовжували і розвивали його досягнення.

В інструментальній музиці Німеччини XVII століття безліч прекрасних творів для органа створив Дитріх Бухстехуде. Його прелюдії, фуги, токати для органа відрізняються характерною для бароко яскравою емоційністю, концертністю, глибоким драматизмом. Одним з найзначніших німецьких композиторів цого часу був також Йоган Якоб Фробергер (1616–1667 рр.). Його вважають засновником клавірної сюїти — серії танців різних європейських країн (німецька Алеманда, французька Куранта, іспанська Сарабанда, англійська Жига), які розташовані в певній послідовності за принципом контрасту темпів і характерів і поєднані спільною тональністю.

Творчість німецьких композиторів XVII століття підготувала появу двох геніїв німецької музики наступного століття — Георга Фрідріха Генделя і Йогана Себастьяна Баха.

◀  Попередня тема   ♬   Наступна тема  ▶